Made in Holland

Sinds de 21ste eeuw houden we ons nadrukkelijk bezig met de definiëring van onze nationale identiteit. Waar staat Nederland voor? Bestaat dé Nederlander? En wat betekent het om een Nederlander te zijn? De samenleving is diverser geworden en dat vraagt om nieuwe vormen van verbinding.

 

Toch lukt het Nederland niet goed om de samenleving inclusiever te maken. Zo denken we in begrippen als allochtoon of autochtoon, en spreken we nog steeds over de ‘Turken’ en ‘Marokkanen’. Wat we ‘Nederlands’ vinden, is in 2017 niet altijd meer relevant.

Souvenirs verbeelden wat er in een land te zien is. In Nederland zijn dit de molens, klompen en tulpen, symbolen die dateren uit de 19de eeuw. Om te laten zien waar Nederland in 2017 voor staat, paste ik deze traditionele symbolen aan. De nieuwe souvenirs zijn bedoeld om het beeld dat we van ons land hebben bij te stellen.

 

De souvenirs zijn bedacht door en voor diverse Nederlanders. Met een mobiele souvenirkraam ben ik op straat het gesprek aan gegaan. ‘Wat betekent Nederland voor u? Hoe maken we de Nederlandse samenleving inclusiever? Met welke symbolen kunnen we Nederland vandaag het beste representeren?’

De souvenirs zijn voorzien van een ‘made in Holland’ label. Dit is een knipoog naar de klompjes, molens en tulpen die meestal ‘made in China’ zijn. Wat ik hiermee wil benadrukken is dat de nieuwe souvenirs gebaseerd zijn op tradities, lekkernijen of gebouwen die in 2017 in Nederland bestaan. ‘Made in Holland’ accepteert de diversiteit in Nederland en laat verandering toe.

Folders in de vorm van een ansichtkaart

2017

Afstudeerproject Advertising aan

de Willem de Kooning Academie.

lieke van herk |  concepting